Zdravotníctvo

Poľnohospodárstvo

Chov rýb a vod.živočíchov

Potravinárstvo

Ochrana bazénovch vôd

Čistenie vody