Kontakt

Výrobca a Distribútor:

ProLife SLOVAKIA, s.r.o.

Javorová 451/32

958 04  Partizánske 4

www.bioprolife.sk

 

email: bioprolife@gmail.com

JUDr. František Gajdoš,  mobil: +421907345518

Mgr. Daniel Štefkovič,    mobil: +421905792431

Ing. Miroslav Mendel,    mobil: +421903509383

 

Obchodný partner:

         OXY ProLife, a. s.       www.oxyprolife.eu

 

Držiteľ licencie:

ProLife SLOVAKIA, s.r.o.