OXYCHLORINE

Špičkový produkt ekologického zamerania

 

Účinný aktivovaný roztok

        ProLife SLOVAKIA,  s.r.o. vyrába a distribuje aktivovaný roztok pod obchodným názvom OXYCHLORINE, ktorého aplikácia je v súlade so súčasnou tendenciou vo svete – „znížiť množstvo chlóru a chemikálií pri čistení, dezinfekcii a sterilizácii vody, vzduchu, rastlinstva a celkového životného prostredia. Základnou účinnou látkou je Kyselina Chlórna (prirodzený produkt ľudského organizmu).

        Aplikácia tohto produktu zamedzuje vzniku rezistencie patogénnych mikroorganizmov, čo trvale zvyšuje bezpečnosť v jednotlivých článkoch potravinového reťazca, od prvovýroby cez predaj až po konečnú spotrebu a tým prispieva k zdraviu ľudí, fauny a flóry, ako aj k celkovému ozdraveniu životného prostredia.

        Aplikácia roztoku môže veľmi pozitívne ovplyvniť hygienu predaja potravín, ktorých životnosť je pomerne krátka (napr. ovocie, zelenina, voľne ložené ryby a ostatné morské živočíchy v ľade) najmä:

        -šetrnosťou k životnému prostrediu a to jak pri výrobe roztokov OXYCHLORINE tak aj pri aplikácii tohto roztoku (roztok nie je toxický, po expozícii sa mení na obyčajnú vodu a nevyžaduje ďalšie náklady na odstránenie druhotných odpadov),

        -zlepšením zdravia ľudí, fauny a flóry a celkovým ozdravením životného prostredia bez ďalších investícií,

        -zvýšením bezpečnosti pri jeho aplikácii (žiadne toxické látky).

 

Prednosti:

 • roztok OXYCHLORINE ničí všetky
  baktérie, plesne, víry, riasy a ostatné patogény v rozsahu
  niekoľkých sekúnd až minút,

 • má vynikajúcu sporocidnú
  a biocídnu účinnosť pri porovnaní so súčasne používanými
  chemikáliami.

 • je netoxický,
  nesenzibilizujúci a nedráždivý, pričom je absolútne
  biologicky odbúrateľný a ekologicky bezpečný.

 

Ekologická bezpečnosť:

        Aktivovaný roztok OXYCHLORINE pri svojej interakcii s biologickou mikroflórou nemá žiadne patologické, toxické alebo karcinogénne účinky.

        Na rozdiel od takýchto extrémne toxických substancií ako sú najmä chloramíny, formaldehyd, jód a ďalšie chemikálie, ale napr. aj fungicidy, je OXYCHLORINE netoxický, nedráždivý, nesenzibilný, biologicky neškodný
a ekologicky bezpečný.

        OXYCHLORINE s vysokým dezinfekčným účinkom je predurčený, aby sa stal preferovaným prostriedkom pre mnohé postupy sterilizácie, dezinfekcie
a čistenia.

 

Bezpečnejší svet:

        OXICHLORINE je ekologicky prijateľný, netoxický a nedráždivý roztok a ako taký je vítanou náhradou všade tam, kde tradičné chemikálie nevyhovujú
náročným požiadavkám alebo tieto vôbec nie je možné aplikovať napr. v prostredí obchodných priestorov pri kontakte s potravinami v tom najširšom slova zmysle..

 

OXYCHLORINE  a jeho charakteristika:

          Tento roztok s neutrálnym pH sa používa všade tam, kde je kladený dôraz na dodržanie pH (z dôvodu ochrany pred koróziou materiálov) a kde je potrebné zabrániť vyparovaniu aktívneho chlóru. Neutrálny OXYCHLORINE je veľmi účinný proti baktériám, vírusom, plesniam, riasam a  ďalším patogénom.  Je využívaný ako účinný prostriedok k podstatnému predĺženiu životnosti najmä rýchlo sa kaziacich potravín a k čisteniu predajných priestorov,, komunikačných a skladových priestorov, strojných zariadení, určených k porciovaniu a baleniu potravín, k čisteniu regálov a ďalších priestorov (dezinfekcia a čistenie stien, podláh, a stropov). Okrem toho môže byť tento produkt použitý k dezinfekcii a sterilizácii nástrojov a predmetov v potravinárskom priemysle vrátane obchodných, skladových a predajných priestorov.

Testy1Testy2

 

Resumé (zhrnutie)

        OXYCHLORINE je možné aplikovať rozprašovaním, ručným čistením, CIP dezinfekciou (dezinfekcia v uzavretých priestoroch, prípadne dezinfekcia ponorením alebo striekaním), resp. môže byť súčasťou komplexnejších systémov ako jedna zo zložiek širšieho čistiaceho procesu.

        OXYCHLORINE nie je toxický pre zvieratá ani ľudí, nevyžaduje špeciálne zaobchádzanie, je to veľmi účinný biocíd, tento produkt je možné bezpečne vypúšťať do odpadových potrubí, pôsobí skoro okamžite, môže byť použitý vo všetkých štádiách dezinfekcie a čistenia, v odporúčanej koncentrácii nevybieluje povrchy ani materiály, môže sa aplikovať vo forme tekutiny, ľadu alebo aerosolu, je hypoalergénny (nespôsobuje alergické reakcie), vedľajšie produkty nie sú toxické, sú šetrné k životnému prostrediu a nezanechávajú žiadne syntetické chemické reziduá.

        OXYCHLORINE nie je steroid, antibiotikum, bielidlo a ani toxín. Predstavuje moderný prostriedok, ktorý ničí praktický akúkoľvek infekciu, je absolútne netoxický, šetrný k životnému prostrediu a biokompatibilný, pretože napodobňuje prirodzený imunitný systém a jeho reakciu na infekciu.

        V priebehu niekoľkých sekúnd až minút ničí všetky baktérie, plesne, vírusy a spory. Tento roztok je biologicky odbúrateľný, a nie je ekologicky nebezpečný. Spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), nemecké normy pre pitnú vodu (TVO) a požiadavky pre Slovenskú republiku na dezinfekčné prípravky pre účely dezinfekcie pitných, úžitkových a bazénových vôd.

        Neexistujú žiadne osobitné požiadavky na likvidáciu tohto roztoku po jeho použití. Práve naopak, roztok OXYCHLORINE je účinný aj v odpadových vodách a v kanalizačných priestoroch. Taktiež nebolo klinickými skúškami preukázané, že by baktérie, vírusy, plesne a spory mali schopnosť vyvinúť odolnosť voči tomuto roztoku.

        OXYCHLORINE a porovnanie s bežne používanou chémiou